Registeraccountants

AccountAble Registeraccountants is een klein kantoor, dat zich voornamelijk bezig houdt met controle van middelgrote ondernemingen en stichtingen.
Daarnaast verzorgen wij ook online administraties, belastingaangiften en jaarrekeningen van bedrijven in het midden- en kleinbedrijf.

Oproep aan de politiek

Het mkb, de motor van BV Nederland, moet zonder haperingen kunnen draaien. Steeds meer nieuwe regels: de controlereflex werkt niet. Wat wel werkt is samen investeren in vertrouwen, vereenvoudiging en voorspelbaarheid. Dat is essentieel voor een florerend mkb, sterke accountantskantoren, blijvende welvaart, banen, maatschappelijke transitie en innovatie. De SRA-accountantskantoren vinden het daarom belangrijk om de controlereflex te stoppen en roepen met een manifest de politiek op: 'Kies voor meer vertrouwen, minder regeldruk'.

Lees het SRA manifest

Moderne technologie en hoge kwaliteit

In onze filosofie is kwaliteit een randvoorwaarde. Wij proberen voor onze klanten waardevoller te zijn door een betrokken rol te spelen en voor hen bereikbaar te zijn. Met een kleinschalige professionele organisatie kunnen wij dit onze klanten bieden.

Wij besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Regelmatig worden wij door verschillende toezichthouders getoetst op ons kwaliteitsbeleid.

Bij al onze diensten maken wij gebruik van professionele automatisering, mede waardoor onze tarieven altijd concurrerend zijn gebleven.

Onze diensten

Onze kernactiviteiten

Accountantscontrole

Administratie (online)

Jaarrekening en belastingaangifte

Loonadministratie

Wij adviseren bij

Fiscale en economische vraagstukken

Juridische bedrijfsstructuren

Overnames of samenwerkingen

Onze speerpunten

Persoonlijke betrokkenheid

Snel en flexibel

Kwaliteit

Kwaliteit en Service

Kwaliteit

Onze dienstverlening voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Om dit te waarborgen hebben wij een uitgebreid intern kwaliteitsbewakingssysteem en zijn wij lid van het NBA en de SRA.
Tevens zijn wij in het bezit van een vergunning voor het uitoefenen van wettelijke controles. Het AFM houdt daarop toezicht. Hierdoor bent u ervan verzekerd, dat wij u altijd als accountant kunnen bijstaan, ook als uw bedrijf groeit.

Wij hebben maatregelen zoals vermeld in het rapport “In Het Publiek Belang” omarmt en de relevante voorgestelde verbeteringen overgenomen.

Service

Wij werken met ervaren, deskundig en betrokken personeel in kleine teams om onze klanten optimaal te kunnen bedienen. Met een goede bereikbaarheid, een professionele aanpak en onze jarenlange ervaring in het MKB, zijn wij in staat om een zeer goede service te verlenen.

Nederlandse Beroepsorganisatie
van Accountants

AccountAble is lid
van de NBA

Samenwerkende Registeraccountants
en Accountants-Administratieconsulenten

AccountAble is lid
van het SRA

Autoriteit
Financiële
Markten

AccountAble beschikt over een
vergunning van het AFM

Ons team

In willekeurige volgorde

Diana Metzelaar

Duurzaamheids-verslaggeving

Dick van der Meer

Registeraccountant Controle en samenstelpraktijk

Salim Boutahar

Samenstelpraktijk

Roger van der Veken

Automatisering

Anton van den Berg

Controle en samenstelpraktijk

Marcel van Hoek

Salarisadministratie en controle

Marlene Littel

Administraties

Marianne de Graaf

Administraties

Arie van der Heiden

Samenstelpraktijk en administraties